Beneficis del suport social per a la gent gran i els malalts crònics

Gràcies al suport social, les necessitats socials bàsiques de les persones com l’afecte, l’afiliació, la pertinença, la identitat, la seguretat i l’aprovació queden cobertes, amb el que es pot prevenir l’aparició d’efectes psicològics adversos, respostes patològiques associades a l’estrés, la baixa adhesió als tractaments i l’aïllament social. Se sap que, gràcies a l’obtenció d’ajuda a través dels vincles personals, es produeix un augment de les conductes de salut i de la qualitat de vida de les persones de la tercera edat i dels malalts crònics.

suport social tercera edat gent gran malalties cròniques

Factors que poden afavorir la depressió en la gent gran

gent gran tercera edat avis depressió

És un error considerar que, quan la gent gran es deprimeix, està passant per un procés habitual d’aquesta etapa de la vida, fet que fa que aquestes persones no siguin diagnosticades ni tractades com cal. Molts cops, són ells mateixos els únics que descriuen símptomes físics quan van al metge, de manera que és tasca dels professionals i dels familiars advertir els signes que poden fer pensar que estem davant d’un quadre depressiu. La depressió crònica té conseqüències físiques i mentals, que influeixen directament en la qualitat de vida de les persones i que, a més a més, poden agreujar problemes de salut ja existents o desencadenar-ne de nous.

Els canvis fisiològics associats al procés d’envelliment comporten nous requeriments nutricionals i la necessitat d’adaptar la dieta de la gent gran

L’estat nutricional de la gent gran té una gran importància, ja que una alimentació equilibrada i saludable fa que envellim amb una bona salut, i ens ajuda a prevenir l’aparició i l’evolució de malalties i processos crònics.

En persones de la tercera edat, l’alimentació i la nutrició es poden veure alterades per una serie de canvis (físics, socials, anímics, cognitius i, fins i tot, socioeconòmics), que s’hauran de tenir en compte a l’hora de fer recomanacions nutricionals i dietètiques. Amb la dieta, tenim que cobrir unes necessitats nutricionals bàsiques, però, a més a més, podem retardar el ritme de les alteracions del propi procés d’envelliment.

alimentació saludable gent gran