Teràpia de reminiscència: recordar per donar sentit al present

“Recordar”o “narrar histories del passat” són dos fets del cicle vital que es troben dins de l’envelliment saludable i que, a més, són comuns entre la població a mida que va envellint. Però, com no hauríem d’explicar i compartir totes les experiències viscudes si forma part de la nostra trajectòria i constitueix el nostre “jo” del present? Aquest simple fet de parlar sobre la vida d’un mateix pot tenir molts efectes beneficiosos en les persones. En l’àmbit clínic, a través de la teràpia de reminiscència, s’ha vist que l’acte de rememorar vivències pot millorar la comunicació, potenciar l’autoestima dels pacients, augmentar la seva capacitat d’autorreconeixement i, fins i tot, millorar la relació entre professionals i pacients pel fet d’entendre millor la seva història de vida.

La teràpia de reminiscència o les dinàmiques que permeten recordar certs aspectes del passat es poden realitzar tant de forma individual com grupal. Els mitjans pels quals podem estimular la memòria són diversos: amb l’ajuda de fotografies  (tant personals com d’objectes o situacions d’abans), amb música o sons familiars, objectes de la seva professió o significatius de la seva vida personal o simplement a través de preguntes que facin recordar una festivitat important (casament, naixement dels fills, vacances, etc.) la persona pot relatar esdeveniments viscuts. Tot plegat, ens permet crear un gran ventall de possibilitats per treballar aquest aspecte.

teràpia de reminiscència

Com ja s’ha expressat, aquest comportament d’explicar històries del passat el trobem a la població gran de forma general, però, anem a parlar ara, per exemple, de la malaltia d’Alzheimer, la forma més comú de demència. En les etapes inicials, els dèficits cognitius no apareixen de forma homogènia, quedant afectades unes funcions i mantenint un funcionament òptim en altres. Específicament, en quant a la memòria, s’apreciarien clares dificultats per recordar fets recents i per aprendre nova informació. En canvi, la memòria remota (aquella que ens permet rememorar esdeveniments de fa molts anys) acostuma a estar intacte. Aquesta informació ens és útil als professionals per poder dur a terme una intervenció adequada i el més profitosa possible per al pacient/resident.

Utilitzar les estones d’oci i socialització amb l’objectiu de reactivar aquestes activitats o esdeveniments passats ajuda a que es mantingui la pròpia identitat i es modifiqui l’avaluació negativa que es té sobre el propi funcionament de la memòria, millorant així l’autoestima de l’ancià. Així mateix, és un acte que dóna sentit a la nostra vida i ens ajuda a mantenir una bona salut emocional, aspecte crucial en aquesta etapa on, mirant en retrospectiva, hem de sentir-nos còmodes i a gust amb la vida que hem tingut.

teràpia de reminiscència

Per últim, és important no oblidar i tenir en compte que els tallers de reminiscència es duen a terme en estones d’oci social i cultural, així doncs, les experiències que es pretenen recordar han de tenir un caire positiu per crear un espai relaxat i agradable per a la persona i que gaudeixi d’aquest moment.

 

Mireia Abad

Educadora social

participación en la vejez

La participació social a la vellesa

Com és ben sabut, el procés d’envelliment no només implica canvis a nivell físic i biològic. És en sí mateix, a més, un esdeveniment psicològic, social i cultural que queda influït per la idea que la societat té sobre el concepte de “vellesa”. Encara que de manera general es podria afirmar que, si el comparem amb les generacions més joves, la gent gran és un col·lectiu dels que rep menys beneficis, les diferents societats i cultures es comportaran de forma diversa segons aquesta latent i general idea.

Des del punt de vista de la participació social, hi ha dos teories principals que expliquen el que succeeix en la societat quan els individus arriben a formar part del grup de la tercera edat. La primera d’elles és la teoria de la desvinculació, la qual defensa o sosté que a partir d’una certa edat la persona ha de desvincular-se del món. Aquesta ideologia es troba implícita en moltes de les accions socials que diuen protegir a la persona en edats avançades. Un dels exemples més vistosos que segueix aquesta línia seria la jubilació obligatòria encara que la persona no ho desitgi i es trobi en bones condicions.

Importància de l’educació emocional en totes les etapes de la vida

Des de fa relativament poc en la història, les emocions i l’afecte han anat guanyant pes a la nostra societat. Han deixat de tenir un paper negatiu i han passat de ser reprimides a convertir-se en un element a tenir en compte, positiu, que ens ajuda a actuar i a prendre les diferents decisions per adaptar-nos al nostre dia a dia.

Per aquest motiu, no només és important posar a la pràctica aquesta informació als estadis inicials de la vida. Durant l’etapa adulta i la vellesa, els humans seguim sentint emocions, vivint situacions que ens poden ser difícils d’afrontar (com la soledat, la pèrdua d’un ésser estimat i la sensació d’”inutilitat”) i experimentant canvis molt diversos als quals hem de fer front, a nivell tant físic com cognitiu i social. Especialment, les persones grans experimenten en la darrera etapa de la vida una sèrie de situacions que poden debilitar la seva autoestima. És important que l’individu compti amb els recursos necessaris per prevenir aquests canvis o bé fer cara i adaptar-se a la nova situació amb les mínimes conseqüències negatives possibles.

Metodología residencias basada en atención centrada en la persona

Metodologia dels nostres centres basada en l’Atenció Centrada en la Persona

Des de sempre les residències han estat els llocs on les persones depenents reben ajuda per a la realització de les AVDs (activitats de la vida diària). Amb un model assistencial clàssic els professionals són els encarregats de decidir el Pla d’Atenció més adequat a cada cas. Actualment amb el model d’Atenció Centrada en la Persona, les residències han de ser també un lloc de vida, on es respecten els drets individuals i es potencien les habilitats i capacitats. Els usuaris es converteixen en protagonistes i s’ofereix una atenció personalitzada adaptada a cada resident.

S’ofereix una Atenció Personal Integral, basada en un model bio-psico-social, que abasta, degudament coordinats entre si, els aspectes sanitaris, socials, psicològics, ambientals, convivenciales i culturals. Els professionals ens plantegem uns objectius per a:

  • Mantenir les capacitats funcionals.
  • Millorar en tot el possible les capacitats alterades.
  • Preveure l’aparició o l’empitjorament de trastorns o malalties evitant l’increment de la dependència.
  • Donar suport, ajudar i/o substituir la persona en la realització de les funcions alterades o perdudes.
  • Afavorir i impulsar les relacions socials.

Metodologia residències basada en atenció centrada en la persona

implementación del modelo de atención centrada en la persona

Implementació del model d’Atenció Centrada en la Persona a Residencial Mas d’Anglí

Des de fa ja més de quatre anys, a la Residència Mas d’Anglí, s’està implementant un nou model d’atenció a les persones grans. Aquest model, anomenat Atenció Centrada en la Persona (ACP), té com a objectiu respectar al màxim l’autonomia i les voluntats de les persones majors.

En moltes situacions, a les persones grans se les tracta com si no poguessin decidir per elles mateixes, com si estar a l’última etapa de la vida signifiqués que ja no tenen perquè lluitar pels seus desitjos i, per tant, es deixa de tenir en compte el que elles volen realment. Malauradament, encara avui en dia s’estableix una actitud molt paternalista envers les persones majors.

implementació del model d'atenció centrada en la persona a la residència mas d'anglí

Beneficis de la Sala d’Estimulació Multisensorial Snoezelen

Recentment, al nostre centre residencial Mas d’Anglí, hem creat la Sala d’Estimulació Multisensorial Snoezelen. Sala que amb un entorn segur i confortable ofereix als nostres residents la possibilitat d’obtenir experiències sensorials agradables en una atmosfera de confiança, relaxació i comunicació, a través de l’estimulació de les diferents àrees bàsiques de percepció: somàtica, vestibular i vibratòria a més de la resta dels sentits, entre ells tacte, oïda, vista, olfacte,…

Sala d'estimulació multisensorial Snoezelen

La maternitat a la vellesa

Fa un parell de mesos s’anunciava una notícia al diari que cridava força l’atenció; una dona hindú dóna a llum als 72 anys. La parella, després de quaranta-sis anys de relació i degut al fet de la impossibilitat d’haver tingut fills, es va sotmetre a una reproducció in vitro exitosa. Els comentaris generals i les opinions no van trigar a arribar a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. És ètic donar vida a una edat tan avançada?

A Residències Grup Atlàntida també ens ocupem de comentar l’actualitat amb els nostres residents i compartir opinions respecte a les coses que passen arreu de món. Aquest tema els va causar molta curiositat. A una edat similar a la de la dona de la Índia, els nostres residents, una mica estranyats, es preguntaven certes qüestions; és adequat la maternitat durant la vellesa? Quins avantatges i desavantatges pot produir aquest fet? Hauria d’estar limitada l’edat de reproducció per llei? És una decisió egoista?

la maternitat a la vellesa

cuidados paliativos

Què són les cures pal·liatives i quina és la seva importància per al pacient

Tots hem de morir, però ningú coneix les circumstàncies en les quals es trobarà quan arribi l’inevitable moment. Les malalties són, en gran part, les responsables de posar fi a la vida de moltes persones, especialment durant la vellesa. Parlar de malaltia i mort implica una dura gestió emocional i física que requereix unes cures especialitzades importantíssimes, les cures pal·liatives. A Residències Grup Atlàntida tenim molt present aquesta dedicació a l’hora d’acompanyar un ancià en els seus darrers moments de vida. 

Segons la definició de l’organització Mundial de la Salut (OMS) “les cures pal·liatives són un mètode que millora la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies, fent front als problemes associats a les malalties greus, a través de la prevenció i alleujament del patiment, mitjançant la identificació precoç i la avaluació minuciosa del dolor i d’altres problemàtiques físiques, psicològiques i espirituals”. L’objectiu no és allargar la vida, ni accelerar la mort, sinó cuidar i acompanyar a la persona perquè tingui la màxima qualitat de vida possible. 

què són les cures pal·liatives i la seva importància per al pacient

Pautes d’actuació per prevenir i reduir l’apatia i la desídia de la gent gran

No cal tenir una edat avançada per sentir que a vegades la falta de motivació marxa i s’instaura la frustració. Tothom, independentment de l’edat, ha pogut sentir això en algun moment de la seva vida. Però la vellesa és especialment sensible a la desídia i a l’apatia i és freqüent que es donin aquests tipus de sentiments.

La senyora X no només assistia a l’activitat de ball cada setmana, sinó que també s’apuntava a fer qualsevol tasca que impliqués dinamisme i relació social. Fa aproximadament un mes que ha perdut el desig de fer coses que abans li agradaven i refereix una sensació de desgana cap a tot allò que l’envolta. Tristesa? No, parlem d’aplanament emocional; una sensació  d’indiferència afectiva.  Des de Residències Grup Atlàntida volem abordar aquesta temàtica i donar algunes pautes per actuar quan es presenta aquest estat anímic en la vida de les persones majors.

prevenir i reduir l'apatia i la desídia en la gent gran

Qui s’encarrega d’estudiar la vellesa?

Els aspectes relacionats amb la vellesa han estat rellevants des de sempre, a causa de l’interès per lluitar contra la mort i allargar l’existència. La preocupació per saber més sobre aquesta etapa de la vida i atorgar-li un valor determinat, ha quedat patent des de temps ben remots. En l’antic testament, la vellesa és contemplada des de la dignitat i la saviesa i no es tenen en compte altres qüestions. Igual passava en la cultura grega on s’adopta el terme gerontocràcia per fer referència a la forma de Govern en la que el poder estava en mans dels ancians… Saviesa i poder però, que més hi havia darrere d’això? Pensadors, poetes, filòsofs i artistes de totes les eres, han tingut curiositat per definir, entendre i estudiar aquesta etapa vital, tan important en la nostra vida.

figura grega_vellesa