Hàbits nutricionals i alimentaris per a persones grans amb diabetis mellitus

La gent gran és molt més vulnerable a la diabetis mellitus no insulinodepenent i, a més a més, aquestes persones tenen una tasa de mortalitat més alta a causa de les complicacions relacionades amb aquesta malaltia, que té una incidència del 15% en les persones amb més de 70 anys. Normalment, la malatia apareix cap als 65 anys, està associada a l’obesitat i, sovint, es detecta al estudiar altres factors de risc cardiovascular o al realitzar una analítica. Els canvis en la dieta són el tractament més habitual per la diabetis d’aquest tipus (II), i els hàbits dietètics que es recomanen per aquests pacients són els mateixos que pels que tenen un risc alt de patir una patologia coronària.

diabetes_malalties cròniques_alimentació dieta_gent gran

“De la butaca al llit”: Beneficis dels centres de dia per a la gent gran

La solitud és un dels problemes que més apareixen en les estadístiques sobre la qualitat de vida en la gent gran. La majoria d’aquestes persones viuen soles i gairebé no surten de casa. Aquest problema s’agreuja si existeix algun tipus d’invalidesa o incapacitat. La vida d’aquestes persones es limita a asseure’s en la butaca i passar-se el dia dormitant davant del televisor.

Els problemes d’aquest estil de vida són nombrosos, tant a nivell físic com psicològic. La depressió apareix sense causa aparent i la mobilitat es veu cada vegada més limitada, fent que les ganes de sortir al carrer vagin disminuint. Apareix l’insomni, ja que les petites migdiades que es realitzen durant el dia fan que sigui impossible agafar el son durant la nit.

Una solució per a aquestes persones és acudir a un centre de dia. N’existeixen de diferents tipus, encara que la majoria d’aquests els relacionem amb demències i estimulació cognitiva. També existeixen centres destinats a persones que podrien residir en el seu domicili, però que estan soles. D’aquesta manera es poden relacionar amb altres persones que tenen les mateixes característiques i realitzar activitats variades que s’adaptin als seus gustos i necessitats.

centre de dia

El procés d’adaptació a l’ingrés en una residència: Els efectes de la institucionalització

El moment d’ingressar a una residència és un esdeveniment molt important per la gent gran, ja que l’ingrés definitiu pot anar acompanyat d’una sèrie de pèrdues que provoquin estrés, ansietat i, fins i tot, quadres de depressió. Exceptuant els casos de nivells alts de dependència, l’ingrés suposa la fi d’una llarga lluita per continuar vivint al domicili familiar i mantenir el contacte amb el seu entorn social. El fet de perdre aquesta lluita, pot fer que la persona prengui consciència i es resigni a acceptar el deteriorament de la seva capacitat física i cognitiva. Per tal de minimitzar aquests efectes i aconseguir la plena adaptació de l’usuari al centre, els diferents professionals, els familiars i el propi resident, iniciaran un procés que pot durar setmanes, en el que totes tres parts hauran de tenir un paper actiu.

procés d'adaptació a una residència

Símptomes familiars de la malaltia d’Alzheimer: la claudicació familiar

Símptomes familiars de l'Alzheimer: la claudicació familiar

La claudicació familiar consisteix en la incapacitat dels membres de la família per oferir una resposta i una atenció adequada a les demandes i necessitats del pacient. La crisi es produeix quan tots els membres de la família claudiquen a la vegada, per conseqüència d’una reacció emocional dels familiars que estan a càrrec del malalt i, especialment, del cuidador principal.

En la darrera meitat de segle, l’esperança de vida ha augmentat considerablement en els països desenvolupats, fet que fa que dia a dia ens trobem amb una població més anciana. Aquest increment de l’esperança de vida s’ha vist acompanyat per l’augment de les malalties cròniques, que comporten un deteriorament físic i mental, i que condicionen la capacitat de la gent gran a l’hora dur a terme les activitats de la vida diària. La pèrdua d’autonomia que acompanya l’edat fa que, cada cop, siguin més persones les que necessiten assistència i cures especials per part d’una altra persona, convertint-se en persones en situació de dependència.

Gran part de l’assistència que requereixen aquestes persones recau sobre el que es coneix com cuidadors informals, que no són una altra cosa que les persones que ofereixen l’atenció i l’assistència per part de la família. Així, la tasca dels cuidadors informals contribueix al manteniment de les persones en el seu entorn social, disminuint la utilització de recursos formals i retardant l’ingrés en residències geriàtriques o qualsevol altre tipus d’institució.

Factors que poden afavorir la depressió en la gent gran

gent gran tercera edat avis depressió

És un error considerar que, quan la gent gran es deprimeix, està passant per un procés habitual d’aquesta etapa de la vida, fet que fa que aquestes persones no siguin diagnosticades ni tractades com cal. Molts cops, són ells mateixos els únics que descriuen símptomes físics quan van al metge, de manera que és tasca dels professionals i dels familiars advertir els signes que poden fer pensar que estem davant d’un quadre depressiu. La depressió crònica té conseqüències físiques i mentals, que influeixen directament en la qualitat de vida de les persones i que, a més a més, poden agreujar problemes de salut ja existents o desencadenar-ne de nous.