Aspectes emocionals de la malaltia de Parkinson

La dopamina compleix funcions molt específiques en el sistema nerviós central tals com la regulació dels moviments, la marxa i l’equilibri entre d’altres. Per la qual cosa, podem dir que la dopamina és un neurotransmissor molt rellevant per al nostre organisme. En la malaltia de Parkinson hi ha una degeneració de les neurones que segreguen aquest neurotransmissor (fins al 70% de les neurones dopaminèrgiques de la substància negra) i és per això que es dóna la pèrdua progressiva de la capacitat de coordinar els moviments. Ara bé, aquesta no és l’única simptomatologia que produeix aquesta dolença. La malaltia de Parkinson presenta símptomes psicològics i neuro-psiquiàtrics tals com trastorns de l’estat d’ànim (ansietat i depressió), estats psicòtics (deliris i al·lucinacions) i trastorns sexuals. Avui parlem dels aspectes emocionals de la malaltia de Parkinson.

aspectes emocionals malaltia de Parkinson

El auxiliar de geriatría como pilar fundamental en la atención residencial

La palabra cuidador tiene diferentes acepciones:

  • La RAE lo define como la persona que cuida o muy solicito y cuidadoso.
  • Florez Lozano (1997), define al cuidador como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía e incapacidad que dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.
  • Etimológicamente la palabra cuidar viene de “cogitare” que se compone de “co” (acción conjunta y global) y “agitare” (poner en movimiento), que tiene su raíz en “agere” (llevar adelante, hacer avanzar, mover, actuar, tratar).

auxiliar de geriatría_1

Els símptomes d’alerta de la malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson afecta a unes 150.000 persones a Espanya, i el 80% dels pacients afectats per ella tenen més de 50 anys. La malatia, que té una base neurològica, s’origina pel progressiu deteriorament de les cèl.lules que produeixen dopamina, que és el neurotransmissor encarregat del control del moviment muscular i de la recompensa neuronal.

Com que el diagnòstic precoç té una gran importància en el desenvolupament i el curs de la malaltia, es convenient prestar atenció a alguns símptomes que ens poden indicar si estem davant d’un cas de Parkinson o no.

Cal dir que la presència aïllada d’un aquests símptomes, no vol dir que es pateixi o que es vagi a patir aquesta malaltia. És important que, si ens trobem amb diversos símptomes d’aquesta llista, consultem un especialista que elabori un diagnòstic en profunditat.

símptomes d'alerta de la malaltia de Parkinson